โจทย์การแข่งขัน

โจทย์การแข่งขันของ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค คอสเมติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (IN2IT)
อัพเดตล่าสุด: 24/03/2561
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ บริษัท หมอมี จำกัด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
อัพเดตล่าสุด: 28/03/2561
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อัพเดตล่าสุด: 25/03/2561
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด (ยาสีฟันซอลส์) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
อัพเดตล่าสุด: 27/03/2561
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ ธนาคารออมสิน คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
อัพเดตล่าสุด: 21/03/2561
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อัพเดตล่าสุด: 23/03/2561
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันบริษัท โนเบิล เรสเตอท์รองต์ จำกัด (ร้านอาหารญี่ปุ่น โมโมพาราไดซ์)
อัพเดตล่าสุด: 23/03/2561
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221, 223, 216 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : ratthapong@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ค : facebook.XCampusAdsIdeaContest
© Copyright 2019 X Campus Advertising Contest - All Right Reserved.