โหวต "ไวรัลคลิปโฆษณา"


กติกา

  • ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถโหวตได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  • ร่วมโหวตได้ทาง www.x-campuscontest.com ตั้งแต่ 2 ส.ค. 61 – 8 ส.ค. 61 เวลา 23.59 น. เท่านั้น

เงื่อนไข

  • กรณีตรวจสอบพบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตามกติกา ผู้บริหารโครงการฯ สามารถตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมนั้นออกจากกิจกรรมได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Team: ArawadStudio

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับชมใน Youtube

Team: Commuket

มหาวิยาลัยอัสสัมชัญ

รับชมใน Youtube

Team: FUTV Studio

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รับชมใน Youtube

Team: Keep In

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รับชมใน Youtube

Team: KLICK! Production

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับชมใน Youtube

Team: MONOLITH

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับชมใน Youtube

Team: Oscar

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รับชมใน Youtube

Team: Rumboy

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับชมใน Youtube

Team: Toliet Production

มหาวิทยาลัยมหิดล

รับชมใน Youtube

Team: Triple P.

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รับชมใน Youtube

Team: Triple T CAS

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

รับชมใน Youtube

Team: WeTOP

มหาวิทยาลัยทักษิณ

รับชมใน Youtube

Team: ขบวนการลูกหมูสามตัว

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รับชมใน Youtube

Team: ข้าวมันไก่

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รับชมใน Youtube

Team: คาดว่าจะไม่ได้นอน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รับชมใน Youtube

Team: ฉันเลยไปซื้อผักกาดและผักชี

มหาวิทลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รับชมใน Youtube

Team: นอนได้แล้ว

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รับชมใน Youtube

Team: ลุยกันดิ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รับชมใน Youtube

Team: สากกะเบือ โปรดักชั่น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รับชมใน Youtube

Team: หนีแม่มาทำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รับชมใน Youtube

Team: หวานเย็น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับชมใน Youtube

Team: ห้องน้ำชาย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รับชมใน Youtube

เงื่อนไข

  • กรณีตรวจสอบพบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตามกติกา ผู้บริหารโครงการฯสามารถตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมนั้นออกจากกิจกรรมได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221, 223, 216 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : ratthapong@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ค : facebook.XCampusAdsIdeaContest
© Copyright 2019 X Campus Advertising Contest - All Right Reserved.